Politika privatnosti

INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Mi brinemo o Vašim osobnim podacima

 Prilikom pružanja naših usluga posebnu pažnju posvećujemo zaštiti Vaših osobnih podataka. Ovim dokumentom želimo Vam pojasniti koje osobne podatke prikupljamo od naših klijenata i na koji način, razloge prikupljanja i obrade te kome mogu biti dostupni ili dostavljeni. Molimo Vas da ovaj dokument pažljivo pročitate.

Tko je voditelj obrade

Voditelj obrade je pravna ili fizička osoba koja kontrolira i određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku..

Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše podatke

Voditelj obrade aktivno prati načela transparentnosti i pažljivog postupanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR)

Osobne podatke prikuplja na sljedeći način: osobne podatke koje mu dajete i osobne podatke koje dobiva na temelju upotrebe  usluge.

 Voditelj obrade se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima ispitanika  na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o ispitanicima koji su nužni za ispunjenje usluga; informira ispitanike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka ( pravo na zaborav, prijenos, ispravak).

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Voditelj obrade se obvezuje da predmetni osobni podaci mogu biti dostupni trećim osobama samo uz izričitu privolu ispitanika.

Osigurat ćemo obrađivanje Vaših osobnih podataka na način koji je sukladan svrsi obrade.

Koja su Vaša prava vezano za obradu osobnih podataka

Kada je to dozvoljeno primjenjivom regulativom, imate pravo na:

  • pristup svojim osobnim podacima i dobivanje informacije o izvoru osobnih podataka, svrsi obrade i trajanju obrade,  o voditelju obrade, primateljima kojima osobni podaci mogu biti otkriveni
  • povlačenje dane privole u bilo kojem trenutku ako se Vaši podaci obrađuju temeljem dane privole
  • ispravak ili ažuriranje Vaših podataka, kako bi uvijek bili točni
  • brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko više nisu potrebni u svrhu radi koje su obrađivani
  • ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u određenim slučajevima, primjerice kada ste osporili točnost svojih osobnih podataka, u razdoblju koje nam je potrebno za provjeru točnosti podataka
  • prenosivost svojih osobnih podataka u elektroničkom obliku, odnosno zaprimiti osobne podatke i/ili ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade
  • ulaganje prigovora nama i/ili nadležnom nadzornom tijelu

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke    

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha u koju se prikupljaju podaci ili za ispunjavanje zakonskih obveza. Osobni podaci čuvaju se radi svrhe zbog koje su prikupljani i neće se koristiti za druge svrhe.